“Mijn meester is een rekenmachine”

Wat we doen

Wie wij zijn en waar wij als school voor staan is samengevat in onze missie, onze visie en onze strategie. Wat is dit? Dat vertellen we hieronder. 

Onze missie

Het is onze missie om onze leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling om uit te groeien tot zelfredzame mensen. Zo bereiden we ze goed voor op hun (steeds veranderende) toekomst.

Onze visie

Om dit te bereiken bieden wij al onze leerlingen uitdagend en inspirerend onderwijs van hoge kwaliteit. Ons onderwijs is gericht op de leerbehoefte van alle kinderen. Ons aanbod is daarin gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden. We bieden eigentijds onderwijs, waarbij we open staan voor verandering en vernieuwing.

Onze strategie

Wij inspireren onze leerlingen en dagen ze uit tot actief leren. De kinderen leren en ontwikkelen door te beleven, te ervaren en te doen. We werken binnen en buiten de groep veel samen. We stimuleren een onderzoekende, nieuwsgierige, creatieve en kritische houding bij onze leerlingen.

We hebben er veel aandacht voor dat onze leerlingen leren plannen, presenteren en problemen oplossen. Ook vinden we het belangrijk dat ze reflecteren en 'leren leren'. Wij helpen onze leerlingen om zichzelf goed te leren kennen, om aandacht te hebben voor elkaars verschillen en om elkaar te accepteren.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies