“Juf, waar in de huishoek slaap jij eigenlijk? ”

Verlof aanvragen

Als er speciale omstandigheden zijn kan de directeur tot en met tien dagen verlof verlenen. Hieronder worden deze omstandigheden verder uitgelegd. Mocht u in één schooljaar meer dan tien dagen verlof aanvragen, dan beslist de leerplichtambtenaar over uw aanvraag.

Vakantieverlof in verband met seizoensgebonden werkzaamheden kan maximaal tien dagen per schooljaar worden toegekend. Het is niet mogelijk om meer dan tien dagen vakantieverlof per schooljaar aan te vragen.

Procedure aanvragen extra verlof

Verlof aanvragen kan via het verlofformulier onderaan deze pagina. Download dit formulier, vul deze in en lever het document in bij de adminstratie van de school. De directie neemt binnen zes weken een besluit op uw aanvraag.

Let op: voor de vervulling van religieuze verplichtingen geldt een andere termijn. U kunt dit vijf werkdagen voor de verlofdag overhandigen aan de directie. Bij een overschrijding van tien schooldagen (in één keer of in één schooljaar) neemt de directie contact op met de leerplichtambtenaar.

Speciale omstandigheden waarin extra verlof mogelijk is

1. Vervulling religieuze verplichtingen

Voor de vervulling van religieuze verplichtingen of het vieren van religieuze feestdagen heeft u recht op extra verlof. Per gebeurtenis geldt één verlofdag, tenzij anders aangegeven.

2. Gewichtige omstandigheden

Voor 'gewichtige omstandigheden' kunt u extra verlof aanvragen. Per gebeurtenis geldt één verlofdag, tenzij anders aangegeven. Gewichtige omstandigheden kunnen onder andere zijn:

 • Verhuizing
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad binnenland
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad buitenland, vijf dagen
 • 12 ½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders
 • 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders
 • Ernstige ziekte van ouder(s), bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad. Periode in overleg met de directie. Bij meer dan tien lesdagen beslist de leerplichtambtenaar.
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten
  • 1e graad maximaal 5 dagen
  • 2e graad maximaal 2 dagen
  • 3e en 4e graad maximaal 1 dag
  • 1e t/m 4e graad buitenland maximaal 5 dagen

3. Vakantieverlof buiten schoolvakanties

In het geval van seizoensgebonden werkzaamheden kan het mogelijk zijn om buiten de schoolvakanties op vakantie te mogen. U moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U kunt gedurende één schooljaar niet als gezin twee aaneengesloten weken op vakantie. Dit geldt voor alle vakanties, dus ook de herfst- en kerstvakantie.
 • De vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar.
 • U of uw werkgever leidt onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s indien u in een van de schoolvakanties op vakantie gaat. Het verdienen van een belangrijk deel van de omzet in de vakanties is niet voldoende voor de toekenning van het vakantieverlof.

Heeft u een eigen bedrijf? Dan kunt u door middel van een accountantsverklaring aantonen dat uw vakantie binnen de schoolvakanties zal leiden tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s. Indien u in loondienst bent kunt u dit aantonen door middel van een werkgeversverklaring.

4. Andere reden

Mocht u verlof op willen nemen voor een reden die hierboven niet is genoemd, dan kunt u toch een aanvraag indienen. De directeur zal beslissen of er voldoende gronden zijn om het verlof toe te kennen.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies