“Mijn meester is een rekenmachine”

Onze speerpunten

Eigentijds onderwijs

Natuur & techniek, Engels en muziek nemen een belangrijke plaats in bij ons op school. Onze leerkrachten vinden het leuk om deze vakken te geven en ze hebben veel kennis van hun vakgebied. Dit draagt bij aan kwalitatief goed onderwijs. Bij ons op school heeft iedere leerkracht dan ook een van deze vakgebieden als specialisatie. 

KiVa

Een voorwaarde om te kunnen leren is jezelf kennen en je fijn voelen in de klas en op school. Dit doe je samen met je klasgenoten en je leerkracht. Ons motto is: 'samen maken we er een fijne school van!'

Daarom zijn wij een KiVa-school. KiVa draagt bij aan de sociale veiligheid op school en legt de focus op positieve groepsvorming. 

Samenwerken

Leren doe je niet alleen, we leren samen. Bij ons op school vinden we samenwerken belangrijk. Je leert namelijk meer en anders als je dit met een ander doet. Op OBS Meander leren we dat iedereen op een andere manier leert. Hier maken we ook ruimte voor. Door veel samen te werken vergroten we het zelfvertrouwen van onze leerlingen. Ook maken we veel gebruik van coöperatieve werkvormen (samen werken aan een opdracht), om zo de actieve betrokkenheid van de leerlingen te vergroten. 

Talentontwikkeling en diversiteit 

Onderzoeken, ontwerpen en maken zijn vaardigheden die je bij ons op school terug kan vinden. We willen kansen creëren om leerlingen hun talenten te laten ontdekken. Hier bieden we binnen ons onderwijs veel ruimte voor.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies