SKSG

OBS Meander is een mooie samenwerking met buitenschoolse opvang SKSG Waterrijk aan het opbouwen. Onder schooltijd maken wij gebruik van de SKSG lokalen en na schooltijd kan de BSO gebruik maken van onze lokalen. Zo benutten wij de ruimte in het gebouw optimaal. Er wordt gezamenlijk nagedacht over de inrichting en het gebruik van verschillende lokalen. Tevens zijn mederwerkers van SKSG werkzaam op OBS Meander ter ondersteuning van de leerkracht. 

Voor een goede samenwerking is structureel overleg noodzakelijk tussen beide partijen. Dit overleg vindt plaats met als doel de samenwerking verder te verkennen om in de toekomst nog meer van elkaars kwaliteiten te kunnen profiteren.