Visie

Visie op lesgeven

Lesgeven is de kern van ons werk. De rol van de leerkracht is daarbij essentieel: het draait voortdurend om het pedagogisch en didactisch handelen. De leerkracht kijkt naar de onderwijsbehoeften van de leerling: wat heeft deze leerling op dit moment in deze situatie nodig?  Een goede relatie met de leerling, een open houding en wederzijds respect en vertrouwen staan voorop om onze leerlingen tot optimaal leren te laten komen. Belangrijke pedagogische aspecten zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritisch en reflecterend vermogen, nieuwsgierigheid en samenwerking. Wanneer het gaat om het didactisch handelen, vinden wij de volgende zaken van groot belang:

 • modeling tijdens directe instructies
 • leerlingen inspireren tot actief leren
 • onderwijs op maat bieden
 • gevarieerde actieve werkvormen hanteren 
 • leerlingen zelfstandig en samen laten werken
 • een kritische houding op ons eigen onderwijs en leerlingen hebben
 • openstaan voor vernieuwing en ontwikkeling

 

Visie op leren leren (kwalificatie)

Kinderen leren onder andere doordat ze nieuwsgierig zijn. Motivatie en betrokkenheid zijn daarbij de motor tot leren. Autonomie van leerlingen bij het eigen leerproces draagt daaraan bij (Deci & Ryan, 2000). De school biedt leerlingen een omgeving waarin motivatie en betrokkenheid gestimuleerd worden en waar de nieuwsgierigheid behouden blijft. Zinvol leren in plaats van leren om het leren is daarbij uitgangspunt (Biesta, 2011). Gemotiveerde leerkrachten dragen bij aan beter onderwijs (Fullan, 2011): wij modellen onze instructies, dragen kennis over en laten deze kennis op diverse manieren verwerven. Afhankelijk van hun onderwijsbehoeften, krijgen onze leerlingen verschillende soorten instructies: basisinstructie, korte of verlengde instructies. Ook de verwerkingsvormen zijn afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en kunnen verschillend zijn. Samen leren en samen werken worden daarbij gestimuleerd. Wij geloven in onderlinge verbondenheid, waarin leren van elkaar en door elkaar een belangrijke plaats in ons onderwijs inneemt. 

 

Visie op ontwikkeling van vaardigheden (kwalificatie)

Naast kennis ('ik kan rekenen, taal en lezen en heb kennis van de wereld om mij heen'), willen wij onze leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven, waardoor ze optimaal kunnen functioneren in een steeds veranderende wereld. Wij bieden de leerlingen een veilige rijke leeromgeving, waarin leerlingen de kans krijgen deze vaardigheden te oefenen en te ontwikkelen. Fouten mogen maken en daarop kunnen reflecteren hoort bij die veilige leeromgeving (Sahlberg, 2013). Naast 21e eeuwse vaardigheden, besteden wij aandacht aan de excecutieve functies en de vier vaardigheden om cultureel bewustzijn te kunnen ontwikkelen:

21e eeuwse vaardigheden (SLO, 2016):

 • kritisch, creatief en probleemoplossend denken
 • samenwerken, communiceren en sociaal/culturele vaardigheden
 • zelfregulering
 • ICT-vaardigheden: basis- en informatievaardigheden, media wijsheid en computational thinking

Executieve functies (Dawson & Guare, 2009):

 • planning, organisatie en timemanagement
 • werkgeheugen en metacognitie
 • reactie-inhibitie, emotieregulatie en volgehouden aandacht
 • taakinitiatie, flexibiliteit en doelgericht doorzettingsvermogen

Vaardigheden voor cultureel bewustzijn (van Heusden, Rass & Tans, 2016):

 • waarnemen en verbeelden
 • conceptualiseren en analyseren

De gerichtheid van onze school op zowel kennis als bovenstaande vaardigheden, vraagt deskundigheid van de leerkrachten en heeft gevolgen voor ons aanbod, onze (digitale) middelen en onze organisatie. Daarom zijn we voortdurend bezig met het vernieuwen en verbeteren van ons onderwijs. Leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers spelen daarbij een belangrijke rol.

 

Visie op kwaliteit

Onze school streeft ernaar zich binnen de schoolplanperiode 2019-2023 verder te ontwikkelen in het geven van kwalitatief goed onderwijs. Wij hebben vertrouwen in de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers. Onze school is gericht op een professionele leergemeenschap waarin een ieder zich verder kan ontwikkelen om bij te kunnen dragen aan die hoge kwaliteit van onderwijs.