Schoolplan/jaarplan/schoolondersteuningsprofiel

Ten minste eenmaal per 4 jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft.

Met trots delen wij met u het Schoolplan voor de komende vier jaar, het jaarplan van 2019-2020 en het schoolondersteuiningsprofiel van 2019-2020 van OBS Meander.