Privacy- en cookieverklaring

Privacyverklaring, Website - OBS Meander
Wij vinden de privacy van onze gebruikers erg belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met het verwerken van persoonsgegevens die wij via de website ontvangen; verwerking van persoonsgegevens vindt plaats volgens de gestelde eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

OBS Meander is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via de website zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken via onze website

OBS Meander verwerkt uw persoonsgegevens als u deze zelf via de website aan ons verstrekt via een formulier. De ingevulde gegevens worden niet opgeslagen door de website maar alleen via een email aan Meander verstrekt. Uw persoonsgegevens worden dan verwerkt voor informatievoorziening, afstemmen en/of aangaan van diensten, afhankelijk van het doel van het ingevulde formulier. De gegevens kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken op onze website

OBS Meander verwerkt via de website zogenoemde bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, namelijk gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website verwerkt deze gegevens alleen als u die zelf verstrekt via een formulier op de website. De ingevulde gegevens worden niet opgeslagen door de website maar alleen via een email aan Meander verstrekt.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan per e-mail contact met ons op.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken op onze website

OBS Meander verwerkt uw persoonsgegevens in MijnSchool voor de volgende doelen:

- U te kunnen informeren over onze dienstverlening.

- Het afnemen of uitvoeren van onze diensten met u te kunnen afstemmen

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren die zijn aangeleverd via onze website

OBS Meander bewaart via de website verstrekte persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

OBS Meander verstrekt uitsluitend via de website verstrekte persoonsgegevens wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op onze website

Voor uitleg over cookies en het actuele gebruik van cookies op de website door OBS Meander verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen die verstrekt zijn via onze website

U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek voor bovenstaande sturen per mail.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

We nemen uw verzoek in ieder geval binnen 4 weken in behandeling.

 

OBS Meander wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen die verstrekt zijn via onze website

Mocht u vragen hebben, de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan per mail contact op.

 

Documenten