Missie

Missie-kern

Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. Wij werken met zowel homogene, als heterogene groepen, waar veel aandacht is voor de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als samenleving in het klein, werken wij vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid om onze leerlingen het beste onderwijs te geven dat we kunnen bieden. Daarmee denken wij bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen, zodat zij kunnen uitgroeien tot zelfstandige mensen die voorbereid zijn op hun toekomst. Alle kinderen, ongeacht hun afkomst en hun mogelijkheden, zijn bij ons op school welkom. Wanneer wij niet aan de onderwijsbehoeften van leerlingen kunnen voldoen, verdienen zij passend onderwijs op een van onze scholen binnen Openbaar Onderwijs Groningen. De kwaliteit van ons onderwijs is hoog (zie bijlage Kwaliteitsaspecten OBS Meander). Onze leerlingen worden geïnspireerd en uitgedaagd tot actief leren. Daarbij bieden wij onze leerlingen een toegankelijke en veilige leeromgeving aan, waarin ze zich zodanig kunnen ontwikkelen, dat ze op een natuurlijke manier door kunnen stromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Samen leren, samen werken en samen leven staan hierbij centraal. Naast lezen, schrijven en rekenen besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van onze leerlingen. Daarbij spelen kennis, vaardigheden en bewustwording een belangrijke rol. 

Slogan en kernwaarden

 

Onze slogan is: Motivatie en betrokkenheid als motor bij een leven lang leren