Leerlingenraad

OBS Meander heeft een leerlingenraad. Van de groepen 5 t/m 8 is minimaal één leerling aanwezig die door de klas is aangesteld en de groep mag vertegenwoordigen. Een leerlingeraad behartigt de belangen van de school. De leerlingenraad heeft een eigen stem binnen de schoolorganisatie. Ze maken, onder begeleiding van een medewerker, kennis met democratische beginselen.
 

Deze groep komt een paar keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd. De gekozen vertegenwoordigers vertellen de punten die in de klas of de ideeënbus naar voren zijn gekomen. De voorzitter kijkt samen met de overige leerlingen uit de leerlingeraad welke punten besproken kunnen worden. Deze komen op de agenda voor de vergadering, die wordt gemaakt door de voorzitter. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt van elk overleg, door de notulist.

 

Belangrijke uitgangspunten zijn:

- de leerlingen een volwaardige inbreng geven in het schoolgebeuren

- de leerlingen inspraak geven

- de leerlingen democratie laten ervaren

- de leerlingen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is

- de leerlingen zich meer betrokken laten voelen bij het reilen en zeilen van de school