KiVa

Onze school maakt gebruik van de methodiek KiVa en is daarmee een KiVa-school. KiVa is een
preventief, schoolbreed programma dat gericht is op het versterken van de sociale veiligheid en het
tegengaan van pesten op de basisschool. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de
sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Tijdens de gouden weken
(bij de start van ieder schooljaar), zetten we de KiVa-methodiek in en gedurende het gehele jaar komen
we op activiteiten en situaties terug. Het KiVa-programma besteedt aandacht aan de ontwikkeling van
sociaal-emotioneel gedrag en biedt handvatten hoe met elkaar om te gaan in conflictsituaties.

 

Daarmee probeert de school incidenten en ongevallen te voorkomen. De KiVa-afspraken zijn zichtbaar
in de school. Incidenten en ongevallen worden in eerste instantie afgehandeld door de leerkracht. Als
zaken niet opgelost kunnen worden, wordt de directie of de IB-ers betrokken bij de afhandeling. Ook
ouders worden, indien nodig, betrokken bij de aanpak van incidenten en ongevallen. De veiligheid van
de leerlingen wordt twee keer per jaar gemonitord met een gevalideerd instrument van KiVa. De
gegevens worden gebruikt bij keuzes voor activiteiten en leerstofaanbod t.a.v. sociaal-emotionele
vorming.