Over ons

Onze school is een TOM-school. Teamonderwijs Op Maat (TOM) is een integrale aanpak voor verandering en vernieuwing en geeft invulling aan eigentijds onderwijs. 

TOM bestrijkt de volle breedte van de school. De vier pijlers van TOM zijn:

1. de inzet van personeel

2. de organisatie van het onderwijs

3. de inrichting van een krachtige leeromgeving

4. de leerinhoud

Om de pijlers heen zit de schil 'Het proces van verandering'. Hieronder vallen onder andere de cultuur, het leidinggeven, de communicatie en de financiën.

Het werken volgens TOM is bekend en wordt gedragen door de medewerkers van OBS Meander. De invulling op schoolniveau is samen uitgewerkt en is zichtbaar in de school.

Meander is een openbare basisschool die wordt bestuurd door Openbaar Onderwijs Groningen. Op de scholen van Openbaar Onderwijs Groningen, worden leerlingen gezien en krijgen zij ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Vanuit de kernwaarden lef, focus en vertrouwen geven wij vorm aan de inhoud van het onderwijs, waarbij samenwerking tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs en innovatie belangrijke speerpunten vormen. In dit kader zijn op onze scholen meerdere doorgaande leerlijnen ontwikkeld: digitale geletterdheid, Engels en Kunst en Cultuur. Hiermee geven wij onze leerlingen de basis voor de toekomst mee. Dit doen wij met elkaar. Samen zijn we ‘Sterk in leren!’. 

Voor meer informatie over hoe wij op OBS Meander het onderwijs vormgeven, onze visie en onze missie verwijzen wij u graag naar de schoolgids. Een geheel vrijblijvend gesprek is uiteraard ook altijd mogelijk. Hiervoor kunt u telefonisch of per mail een afspraak maken met Nadine Wiegman.