Oudervereniging

Doelstelling

De Ouder Vereniging (OV) heeft als belangrijkste doelstelling de school en de leerkrachten te ondersteunen bij diverse activiteiten.

Daarnaast hebben we als relatief nieuwe school nog niet zoveel leermaterialen als we zouden willen.

Denk hierbij aan leesboeken, techniekdozen en speeltoestellen. Hiervoor zullen we blijven zoeken naar mogelijkheden om onze financiële middelen te verruimen, zodat we samen met de school de leerervaring voor onze kinderen nog verder kunnen verbeteren.

 

Registratie

Met enerzijds als doel de formele status van de OV te bekrachtigen en anderzijds om de financiële onafhankelijkheid te waarborgen, is besloten om de OV als vereniging te registreren en in te schrijven bij de Kamer van Koophandel te Groningen. De OV is ingeschreven als Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bij de KvK onder nummer 53180135.

 

Samenstelling

De leden van de OV bestaan uit alle ouders/verzorgers van de kinderen van OBS Meander. Vanaf het moment dat het kind naar school gaat, wordt de ouder automatisch lid van de OV. Uit het midden van deze ouders wordt een Bestuur gekozen dat bestaat uit maximaal 9 ouders. Binnen dit bestuur vervullen 3 ouders de formele functies van voorzitter, secretaris en penningmeester, het zogenaamde Dagelijks Bestuur. De leerkrachten zijn buitengewoon lid en worden tijdens de OV-vergaderingen vertegenwoordigd door de directie of een afgevaardigde daarvan. In principe vindt dit overleg elke zes weken plaats.

 

Vanaf het schooljaar 2020-2021 wordt het bestuur gevormd door:

- Jill Starke (voorzitter)
- Jolanda Schreuder (penningmeester) 
- Chantal Timmer (secretaris)
- Acke de Groot - Lemstra
- Alinda van der Mei
- Michelle Hartgens
- Dianne Heins-Groen
- Iris Brugstra
 

Middelen

Voor de activiteiten van de OV is geld en mankracht nodig. De mankracht komt van de ouders, die actief deelnemen in de commissies. De belangrijkste inkomsten komen uit de vrijwilligeouderbijdrage. Deze bedraagt in het schooljaar 2020-2021  € 27,50 per kind.

Daarnaast worden er extra inkomsten gegenereerd met deze activiteiten:

- Inzameling oud papier

- Paaseitjesactie

- Rad van Fortuin op het Meanderfeest

 

Activiteiten

De OV houdt zich bezig met diverse activiteiten in een aantal commissies:

Sportcommissie: Plantsoenloop, Schaatsclinic, Avond4Daagse

Leescommissie:    Voorleesontbijt, Kinderboekenweek, Schoolschrijver

Sintcommissie: Sinterklaasfeest

Kerstcommissie: Kerstfeest

Commissie kleine feestjes: Sint Maarten, Pasen, Lief & Leed

Meanderfeestcommissie: Het Meanderfeest

 

Contact

Indien u vragen heeft over de ouderbijdrage, de activiteiten van de Oudervereniging of wilt helpen bij het organiseren van activiteiten, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met één van ons. Spreek ons aan op het schoolplein of stuur een email: ov.meander@o2g2.nl