Ouders

Betrokkenheid van ouders bij het onderwijs geeft een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en vergroot de motivatie. De oudervereniging ondersteunt de leerkrachten bij allerlei activiteiten, zoals excursies en feesten.

De school heeft een proactieve houding in het betrekken van de ouders bij de school waarbij we rekening houden met het verschil tussen mogelijkheden van ouders.

In de school is er de mogelijkheid van gedifferentieerde participatie. Wat, hoe en hoe vaak kan de ouder zelf bepalen.

We noemen een aantal mogelijkheden:
- Ouder als leerbron (bijv. gastdocent bij een project).
- Lid oudervereniging. Deze ouders komen regelmatig bij elkaar om samen met een teamlid/leden activiteiten die gedurende het jaar plaatsvinden te organiseren.
- Lid medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit een aantal gekozen ouders en teamleden. Samen met directie en team denkt u mee over de wijze waarop het onderwijs op Meander georganiseerd wordt.

Meander heeft een zeer actieve oudervereniging. De oudervereniging zet zich in voor allerlei activiteiten op school. Denk dan bijvoorbeeld aan de organisatie van het Sinterklaasfeest, Meanderdag, andere vieringen.

Naast de oudervereniging hebben we ook een Medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden van Meander.